Prijzen

  • Vaccinatie
Regelmatig krijgen we de vraag wat de prijs van een vaccinatie of ingreep kost. We begrijpen dat de prijs soms een doorslag heeft voor het kiezen van een dierenarts maar appelen met peren vergelijken is nooit goed.
 "Het is toch maar een prikje" wordt wel eens gezegd. Maar hier bij dierenartspraktijk de Ring wordt uw dier bij elk consult volledig onderzocht en wordt er een uitgebreid medisch dossier aangelegd en bijgehouden. Er zal u altijd gevraagd worden of u problemen heeft opgemerkt bij uw dier. Er wordt tevens gebruikt gemaakt van de beste vaccins en medicatie op de markt. Kortom het " in-en-uit-consult " wordt hier niet gehanteerd. U wordt ook jaarlijks per mail of brief op de hoogte gehouden wanneer het tijd is om terug op gezondheidscontrole te komen. Het is dan ook niet onlogisch dat er hierdoor prijsverschillen ontstaan tussen verschillende dierenartsen. Het is natuurlijk uw volste recht te kiezen wat u zelf belangrijk vindt maar bij onze praktijk is de gezondheid van en aandacht voor uw dier altijd het  belangrijkste.
  • Operaties
U begrijpt dat we eerst uw huisdier grondig dienen te onderzoeken vooraleer we een operatie kunnen plannen. Het gebeurt soms dat we tijdens het consult een afwijking vaststellen waardoor uw dier niet zo maar kan verdoofd worden of stellen we zaken vast die tijdens dezelfde verdoving kunnen geopereerd worden. Dus tijdens dit consult wordt alles grondig onderzocht en besproken en kan er een prijsraming gedaan worden. Het is dan volledig aan u of u beslist uw huisdier in onze handen te laten. Zo ontstaan er nooit misverstanden of ergernissen.

U merkt dat het niet altijd mogelijk is een juiste prijs van een ingreep te geven. Verschillende zaken spelen mee met de prijsbepaling van een ingreep. Het gewicht van uw dier, het type verdoving, hier altijd gasanesthesie met volledige bewaking, welk hechtingsmateriaal, de tijd die aan de operatie besteed wordt, assistentie of niet. Ook niet iedere dierenarts voert een operatie op dezelfde manier uit. Ook de steriliteit is een zeer belangrijk gegeven. Een hygiënische operatieruimte is een eerste vereiste. Vaak wordt er nog een consult aangerekend om de hechtingen te laten verwijderen wat hier niet het geval is. 
Al deze zaken kunnen een weerslag hebben op de exacte prijs en ook hier is het dan mogelijk dat u bij verschillende dierenartsen een andere prijs krijgt. Het belangrijkste blijft toch uw vertrouwen dat u stelt in een dierenarts en die kan je natuurlijk niet tijdens een eerste telefoongesprek vaststellen. Daarom kan het gebeuren dat u wanneer u nog geen klant bent bij ons we ook geen telefonische prijsopgave geven. Wat niet wil zeggen we u niet willen verder helpen.

Ook wordt u aan de balie geholpen door onze assistente die ook instaat voor de verzorging van de gehospitaliseerde dieren en die steeds een helpende hand is bij operaties. Zij staat u ook met raad en daad bij wanneer u uw huisdier na een operatie komt halen.


© 2009-2024 DAP De Ring | Site: Webstylers